Med AKTIV Bilfinans och Optimal Operationell Hyra kan du glömma allt krångel och dålig ekonomi!
  Optimal Operationell Hyra är en slags långtidshyra, där alla normala bilkostnader såsom finansiering, skatter, försäkring, service, etc. ingår i månadshyran. Med vår modell får du och ditt företag ett helt bekymmersfritt
tjänstebilsinnehav.
 
Läs vidare >>             
         Växel: +46 (0) 8 510 155 60
            Fax: +46 (0) 8 510 155 69