Ett tjänstebilsinnehav ska alltid vara enkelt och kostnadseffektivt, både för företaget och föraren. Men i ett traditionellt billeasingupplägg ställs du som leasingtagare inför flera oönskade effekter och kanske också oväntade problem; svår administration, försäkringsärenden, tvingande återköp med höga restvärden när föraren av den leasade bilen slutar sin anställning och så vidare.

Med AKTIV Bilfinans och Optimal Operationell Hyra kan du glömma allt krångel och dålig ekonomi!
  Optimal Operationell Hyra är en långtidshyra, där alla normala bilkostnader såsom finansiering, skatter, försäkring, service, etc. ingår i månadshyran. Med vår modell får du och ditt företag ett helt bekymmersfritt tjänstebilsinnehav, där fördelarna för såväl kund/arbetsgivare som föraren är uppenbara:

  • AKTIV sköter all administration kring bilen
  • Löpande kalkyler och underlag direkt till löneavdelningen
  • Allt på en faktura oavsett antal bilar
  • Total riskeliminering – inga restvärden på bilar som måste lösas in
  • Alla normalt budgeterade bilkostnader ingår i månadskostnaden*
  • AKTIV bokar och håller reda på servicetillfällen
  • Däckbyten vår och höst ingår i kalkylen
  • Rådgivning och assistans kring bilrelaterade frågor för företaget

* Ev. extraordinära inköp samt drivmedel tillkommer

Med AKTIV Bilfinans får du en heltäckande och komplett tjänstebilslösning som spar kostnader för såväl företaget som individen – och enklare bilinnehav finns inte!